Home

Nieuw

Zoeken

Dienstplicht

Onderdelen

Bataafse Vloot

Waterloo

Brieven

Bronnen

Contact


Enkele regimenten van het Franse leger hoofdzakelijk bestaande uit Nederlanders.

In onderstaand overzicht wordt een aantal regimenten van het Franse leger genoemd waarin voor het merendeel Nederlanders hebben gediend. Indien bekend wordt daarbij ook de plaats vermeld waar het depot van het desbetreffende regiment was gevestigd.

Een aantal van deze plaatsen zijn gelegen in Noord-Frankrijk. Napoleon had plannen voor een invasie van Engeland dat hij als zijn aartsvijand beschouwde. Vandaar dat in Noord-Frankrijk een grote concentratie van legeronderdelen plaats vond.

11e regiment Huzaren (11me Régiment de Hussards)te Arras;

33e regiment lichte infanterie ( 33me Régiment d'Infanterie Légère) te Givet;

123e regiment.infanterie van linie (123me Régiment d'Infanterie de Ligne) te St.Omer;

124eidem te Abbéville;

125e idem te Amiens;

126e idem te Luik;

9e regiment.artillerie te voet (9me Régiment d'Artillerie à pied) te Douay;

14e bataljon van de artillerietrein ( 14meBataillon principal du Train d'Artillerie) te Douay;

 

 
Vaandel van het (Hollandse)
124 regiment infanterie

 

Bij aankomst werd de recruut ingeschreven in het stamboek van het regiment (matricule)dat bewaard wordt in de Franse militaire archieven           Inschrijving van Hollandse recruten
        in een matricule(stamboek)

 

Bij de opleiding werd de recruut ingedeeld bij de vijfde compagnie van een bataljon van het desbetreffende regiment. Zijn opleiding duurde ongeveer drie maanden waarna hij werd ingedeeld bij een van de overige compagnieën van het bataljon. Later kon een overplaatsing volgen. Dikwijls al naar gelang de verliezen van het regiment.

Als voorbereiding voor de Veldtocht van 1812 naar Rusland werd begin 1812 een groot aantal legeronderdelen in Duitsland en Polen gelegerd.

 

Tresoar, Leeuwarden