Home

Nieuw

Zoeken

Dienstplicht

Onderdelen

Bataafse Vloot

Waterloo

Brieven

Bronnen

Contact


Deze website is te danken aan het werk van de heer J.A. Paasman, die op 13 febr. 2007 in Burgum overleden is. Het was zijn bedoeling met deze website een wegwijzer te geven bij het zoeken naar militairen in de periode 1795-1810 en wel in het bijzonder naar die militairen die in de periode 1810-1813 in Franse krijgsdienst waren.

Evenals de website Friezen in de Tiendaagse Veldtocht is deze site tevens bedoeld om de Friese militairen in de periode 1795-1815 in herinnering te brengen en om na 200 jaar aandacht te schenken aan die Nederlanders waarvan de meesten tegen wil en dank in Franse krijgsdienst traden, grote ontberingen leden en waarvan zeker 70% niet is teruggekeerd.

Lang werd de indruk gewekt dat oorlog alleen maar tussen vorsten en legeraanvoerders en niet tussen legers werden gevoerd. De soldaat was daarbij slechts een hulpmiddel en individueel totaal niet van belang. Er zijn brieven bekend van Friese soldaten in het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden, waarin deze hun beklag doen over de manier waarop zij door hun officieren werden behandeld: geschopt, geslagen, bespuuwd, uitgescholden en gekort op hun tractement. Zij namen dat omdat het hun broodwinning was.
Uit de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815 komt het volgende verhaal. Op een gegeven moment had een Engelse kanonnier Napoleon in het vizier. Hij vroeg aan Wellington, de Engelse bevelhebber, of hij mocht schieten. Deze schijnt geantwoord te hebben: "Ben je gek kerel, je schiet niet op keizers". Napoleon liet niet na te zeggen dat de soldaten zijn kinderen waren. Wat dan te zeggen van zijn opmerking: "Ik ben op het slagveld opgegroeid en ik maal niet om een miljoen doden."

Het zou nog lang en vele oorlogen duren voordat Jan Soldaat de aandacht en erkenning kreeg waarop hij al eeuwen recht had.


Na het overlijden van de heer J.A. Paasman is er met de familie afgesproken dat de website in de lucht blijft en onderhouden zal worden door Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden.

Tresoar, Leeuwarden