Home

Nieuw

Zoeken

Dienstplicht

Onderdelen

Bataafse Vloot

Waterloo

Brieven

Bronnen

ContactGewonden.

Ontelbaar waren de gewonden in de diverse veldslagen die Napoleon voerde. Het zal duidelijk zijn dat de behandeling van de gewonden en de hygiëne in de veldhospitalen bij lange na niet het huidige peil hadden bereikt. Ledematen werden zonder verdoving geamputeerd. De gewonden stierven bij honderden aan wondkoorts en koudvuur (gangreen). De doodsoorzaak werd vaak aangeduid met een f= fièvre (koorts).

Zoals reeds vermeld (pagina houding legeronderdelen) werd het overlijden (sneuvelen) van de dienstplichtige nauwelijks in het stamboek aangetekend. Dit echter in tegenstelling tot het overlijden in een hospitaal. Het hoofd van een ziekenhuis of een andere instelling was namelijk volgens het Franse Burgerlijk Wetboek van 1804 verplicht binnen 24 uur na een sterfgeval daarvan kennis te geven aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Was het een militair dan was de ambtenaar verplicht een afschrift van de overlijdensakte te sturen naar het (Franse) Ministerie van Oorlog. Op zijn beurt stelde deze de daarvoor in aanmerking komende Franse prefect op de hoogte. Van meer dan 4.000 Nederlandse militairen overleden in Franse hospitalen berust de kennisgeving van overlijden in het Nationaal Archief te Den Haag.  Kennisgeving van overlijden in een hospitaal te Dantzig.

 

 

Tresoar, Leeuwarden